23.7.07

(de/a)claración

Ésta é a miña maneira de entender a electrónica, a miña forma de expresarme, cabe a posibilidade de que non che guste, pero ísto é o que hai. Non me busques se o que queres é que poña a mesma música que lle escoitaches o do garito do lado, e olvida que poña o tema ese que lle gusta a xente porque sae pola tele e que tes como melodía do tu móbil; non o vou facer. Vamos a deixalo todo claro dende o principio: ninguén che obriga a prestarlle atención a todo ísto, se o fas, encantado, pero recorda que é porque queres. Por certo, antes de que se me esqueza: ísto non é só música de baile.

Hau da musika elektronikoa ulertzeko daukadan era, neure espresatzeko modua; egiten dudana gustokoa ez izatea gerta daiteke, baina dagoena da. Ez nazazu bilatu, ondoko garitoetan jartzen duten musika bera bilatzen baduzu. Ez pentsa jendeak gustoko duen telebistako abesti famatua-zure mobilean meloia bezala jarri duzuna-ipiniko dudanik; ez dut egingo.
Garbi utzi dezagun hasieratik: inorrek ez zaitu derrigortzen honetan atentzioa jartzera, egiten baduzu bikain, baina oroitu zure nahia izan dela. Ahaztu baino lehen esan nahi nuke: hau ez da dance-musika soilik.

Aquesta és la meva manera d'entendre la música, la meva forma d'expressar-me; potser no t'agrada, però és lo que hi ha. No em busquis si vols que fiqui la mateixa música que vas escoltar en el garito del costat, i oblida que fiqui el tema que agrada a la gent perque surt a la tela i que tu tens com a melodia en el movil; no ho faré pas.
Deixe'm les coses clares des del principi: ningú t'obliga a prestar atenció a tot això, si ho fas, encantat, però recorda que és perque tu vols. Per cert, abans de que se m'oblidi: això no és només música de ball.

Ésta es mi manera de entender la electrónica, mi forma de expresarme; cabe la posibilidad de que no te guste, pero ésto es lo que hay. Non me busques si lo que quieres es que ponga la misma música que le escuchaste al del garito de al lado, y olvida que ponga ese tema que le gusta a la gente porque sale por la tele y que tienes como melodía de tu móvil; no lo voy a hacer. Vamos a dejarlo claro desde el principio: nadie te obliga a prestarle atención a todo ésto, si lo haces, encantado, pero recuerda que es porque quieres. Por cierto, antes de que se me olvide: ésto no es sólo música de baile.

This is my way to understand electronic music, my expression way. It´s posible you don´t like it, but i won't make it sweeter for you. Don´t look for me play the same kind of music that next pub´s music, which people love because it is showed on tv and selecetd by you as ringtone for your mobile: i won't do it. Let´s make it clear from the beginning: nobody forces you to pay attention to this, if you do it, i will be delighted, but remember this is because you want it. By the way, before i forgot it: this is not only dance music.

No hay comentarios: